Werkwijze tijdens coronacrisis

Hoe blijf je in contact met jongeren en/of gezinnen in deze coronacrisis? En hoe kun je handelen tijdens deze coronacrisis als het gaat om contact met jongeren en/of gezinnen?

In de onderstaande handreikingen die beschikbaar zijn gesteld door Ingrado en het document met werkafspraken voor RMC-medewerkers van de regio IJssel-Vecht staat e.e.a. beschreven als antwoord op bovenstaande vragen.

Handreiking in contact blijven met kind en gezin tijdens coronacrisis (Ingrado)

Handreiking in contact blijven met jongeren tijdens coronacrisis  (Ingrado)

Hoe te handelen tijden de coronacrisis als het gaat om in contact komen met jongeren die op school zijn ingeschreven (VSV regio IJssel-Vecht)