Protocol thuiszitters

 

Protocol thuiszitters

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt om een integrale aanpak. Naast ouders/verzorgers spelen drie partijen een sleutelrol in de aanpak van het thuiszitten. De school, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar krijgen door samenwerking de benodigde kennis en informatie over een leerling en andere betrokkenen. Het is daarom van belang dat een thuiszittende leerling bij al deze partijen goed in beeld is. Dit protocol kwam tot stand op initiatief van onderwijs en gemeenten. 

Klik op Downloaden om het document te openen.