Protocol schoolverzuim

 

Protocol Schoolverzuim

Dit verzuimprotocol is het resultaat van een project van scholen voor v(s)o en BVE, van leerplichtambtenaren en van medewerkers van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in de regio IJssel-Vecht. Het kwam tot stand na schoolbezoeken op vrijwel alle scholen in de regio en na overleg met de leerplichtambtenaren. De insteek is dat alle scholen en de leerplichtafdelingen van alle gemeenten in de regio IJssel-Vecht zich verbinden aan de integrale invoering en toepassing van dit protocol.

Klik op Downloaden om het document te openen.