Meerjarenbeleidsplan

 

Meerjarenbeleidsplan VSV Regio IJssel-Vecht 2021-2024

Om onze wettelijke opdracht uit te voeren, onze regionale visie en doelstelling te realiseren en in te kunnen spelen op de ontwikkelingen, is er door de samenwerkende gemeenten van regio IJssel-Vecht een meerjarenbeleidsplan opgesteld.

Klik op Downloaden om het document te openen.