Methodische aanpak schoolverzuim

 

Methodische aanpak schoolverzuim (MAS)

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop. 

Klik op Downloaden om het document te openen.