Wie zijn wij?

Wat doen wij?
Wetgeving
Regionale programma’s
Partners

Wij zijn RMC(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) regio IJssel-Vecht, een van de 39 RMC-regio’s in Nederland die zich inzetten om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Binnen RMC IJssel-Vecht werken 11 gemeenten samen om zoveel mogelijk voortijdige schoolverlaters terug te leiden naar een opleiding of hen te helpen om op een andere manier een startkwalificatie te behalen. De regio bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Hattem, Hardenberg, Heerde, Kampen, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.  

Een startkwalificatie is een mbo-diploma op minimaal niveau 2 of een havo- of vwo-diploma. Met het behalen van een startkwalificatie heeft een jongere meer kans op de arbeidsmarkt en staan zij sterker in de samenleving. Voor de jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen of waarvoor betaald werk niet vanzelfsprekend is, zorgen wij voor een warme overdracht aan ketenpartners binnen het sociaal domein.

Onze missie
De missie van het RMC is het waarborgen van het recht op onderwijs van alle jongeren van 5 tot 23 jaar. Bij de uitvoering van de Leerplichtwet en RMC-taken gaan wij zoveel mogelijk preventief te werk. We signaleren vroegtijdig problemen rond het naar school gaan en werken samen met het onderwijs, zorgpartners en de arbeidsmarktregio. Deze samenwerking is ondersteunend aan de leer-en ontwikkellijn van de jongere.

Ons logo

De drie cirkels staan voor de leerling/student en de ouders/verzorgers, het onderwijs en de instanties. Vanuit de kern komen de bladeren tot bloei. Door de kleuren geel en blauw te mengen ontstaat groen, wat staat voor groei en ontwikkeling.