Educatiemeter

Het kan best lastig zijn voor je kind om te bepalen waar zijn of haar interesses, talenten, kwaliteiten en mogelijkheden liggen. Bij RMC regio IJssel-Vecht kan je kind een assessment doen.

Deze test - de Educatiemeter - geeft onder andere inzicht in de beroepen en studies waar je kind interesse in heeft. Ook geeft de test aan wat de invloed van de omgeving is op deze interesses.

Vragen waarop we antwoord willen zijn bijvoorbeeld:

  • Kiest je kind vanuit zichzelf of wie (omgeving) heeft daar invloed op?
  • Kan je kind zelf onbevangen keuzes maken?
  • Heeft je kind wel voldoende draagkracht vanuit een veilige (thuis)basis of is er misschien sprake van mogelijke zorg?

Het assessment bestaat uit een aantal opdrachten en vragen die je kind online, op de computer, maakt en beantwoordt. De test is gratis als je kind voortijdig schoolverlater in de regio IJssel-Vecht.
De uitkomst van de test bespreken wij met je kind. Vervolgens gaan we er samen mee aan de slag.

Wil je meer informatie hierover? Neem gerust contact op met één van onze RMC-consulenten.