Ouders/verzorgers

Leerrecht en kwalificatieplicht
Verlof en vrijstelling
Verzuim
Educatiemeter

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. In Nederland is dit in de Leerplichtwet geregeld. Daarnaast is er een kwalificatieplicht (je moet een diploma halen).