(Warme) overdracht en versterken intake

Door het versterken van de (warme) overdracht (vo-mbo, vso/PrO-mbo, mbo-mbo, W&I-mbo) en het houden van een gezamenlijke intake, wordt uitval voorkomen.
Er vindt een gezamenlijke intake plaats met jongere, ouders, gemeente en scho(o)l(en). Samen wordt bepaald waar de jongere binnen school/arbeid het meeste op zijn plek is.De intakeprocedure wordt doorontwikkeld waardoor het overdrachtdossier (voorgeschiedenis voorgaande school), ouderbetrokkenheid en betrokkenheid van de gemeente een stevige plek krijgt. Daarnaast wordt bekeken of Intergrip breder in te zetten is door de vo-mbo-overdracht te versterken met een digitaal overstapdossier en de overdrachtsmomenten te monitoren.

Doel
Het voorkomen van voortijdige schooluitval door het versterken van de (warme) overdracht (vo-mbo, vso/PrO-mbo, mbo-mbo, W&I-mbo) en het houden van een gezamenlijke intake. Deze maatregel richt zich - naast het doorontwikkelen van de intake - op (jaarlijks) ongeveer 500 jongeren in een kwetsbare positie die een gezamenlijke intake krijgen (zie de doelgroepen). De samenwerkende partijen krijgen hiervoor jaarlijks extra uren.

De doelgroepen:
Leerlingen uit het vo met een ondersteuningsbehoefte die naar het mbo 2-4 gaan

  • Jongeren die naar de Entree-opleiding gaan.
  • Jongeren die vanuit Werk & Inkomen (W&I) in aanmerking komen voor instroom op het mbo.
  • Jongeren die zich niet rechtstreeks vanuit het onderwijs bij het mbo aanmelden en waarbij twijfel is over schoolbaarheid en leerbaarheid.

Naam: Jannette Klaver
Organisatie: Gemeente Zwolle
Contact: J.Klaver@zwolle.nl