VSV Jongerenteam

Jongeren die zelf voortijdig schoolverlater (VSV) zijn geweest en nu hun school hervat of afgemaakt hebben, delen hun ervaringen op school. Resultaat is meer openheid rondom voortijdig schoolverlaten in de klas, het bespreekbaar maken van problemen/oplossingen en hierdoor preventie van voortijdig schoolverlaten stimuleren. Jongeren nemen deze boodschap eerder aan van leeftijdsgenoten/ervaringsdeskundigen (zgn. peergroup).

Doel
Bewustwording onder jongeren vergroten dat het behalen van een diploma kansen biedt op de arbeidsmarkt en hiermee een betere uitgangspositie in de samenleving. Deze maatregel is gericht op Voortgezet Onderwijs (laatste jaar), Entree, Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO niveau 2), BBL 3 en BBL4.

Naam: Annelieke Kersbergen
Organisatie: Gemeente Zwolle
Contact: a.kersbergen@zwolle.nl