Verzuimaanpak 2.0

De samenwerking rondom schoolverzuim (verzuim 18-, verzuim 18+ en ziekteverzuim) loopt al jaren en is opgenomen in het reguliere werk. De volgende stap in de verzuimaanpak is sterker sturen op tijdige en kwalitatieve goede verzuimopvolging en melding in het vo, vso, PrO en mbo en verder verbeteren van de samenwerking met de Leerplicht/RMC. Op basis van onderzoek naar de verzuimaanpak op de werkvloer binnen de teams in het mbo is bekeken welke inzet op welke vestiging nodig is. De huidige werkagenda ‘Verzuim mbo’ kan hierin voortgang krijgen.

De gemeenten hebben vanaf schooljaar 2016-2017 vaste contactpersonen vanuit ten aanzien van leerplicht en vanuit het RMC voor de hele regio IJssel-Vecht. Per vestiging van het vo, vso, PrO en mbo wordt, in een samenwerking van school en gemeente, bekeken welke inzet van beide partijen nodig is om verzuim nog beter op de kaart te zetten en te bestrijden. Het betreft regulier werk van beide partijen. Nieuw is de uitbreiding van de samenwerking en het ontwikkelen van verbeterplannen per vestiging. Daarnaast wordt intervisie tussen RMC en vo, vso, PrO en mbo gestimuleerd. Om kracht te zetten achter dit proces is een maatregel opgenomen en wordt de voortgang gemonitord.

Doel
Het verbeteren van het signaleren, melden en opvolgen van verzuim, waardoor voortijdig schoolverlaten voorkomen wordt.

Naam: Adinda Hukema
Organisatie: Landstede
Contact: ahukema@landstede.nl