Van onderwijs naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en zorg

Verminderen van voortijdig schoolverlaten en verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren in een kwetsbare positie. Het betreft hier de overgang van PrO/vso/Entree/bbl/vmbo-bb naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en zorg. En ook uitvallers uit mbo (niveau 2) die ondersteund worden naar de arbeidsmarkt. Het ideaal is leerwerkbanen met uitzicht op vast werk en een integrale aanpak inclusief ouders en zorgpartners.

Doel
Vanuit de nieuwe taken van het RMC stimuleren en doorontwikkelen van de schakel/makelpool en deze ook gaan inzetten voor vmbo-bb, mbo-bbl en mbo-uitvallers (niveau 2). Daarnaast het versterken van de netwerken samen met het Regionaal Werkbedrijf, arbeidsmarktpartijen en zorgpartners. Doel is tijdens en direct na het onderwijs aan de slag te kunnen.

Naam: Daniël Meijerink
Organisatie: Gemeente Zwolle
Contact: d.meijerink@zwolle.nl