Overstap en versterken intake

We gunnen jongeren de allerbeste start op het mbo.

Het is belangrijk dat de jongere op de opleiding terecht komt die bij hem of haar past. En dat de jongere vervolgens ook de juiste ondersteuning krijgt om succesvol te zijn op het mbo.

De mentor op het Pro, VSO of VO gaat vóórdat een jongere de overstap maakt naar het mbo met hem of haar in gesprek. Samen kijken ze naar de opleidingskeuze . Ze bespreken, samen met de ouders, wat de jongere heeft gedaan in zijn of haar LOB-portfolio en wat hij nodig heeft op het mbo. De jongere legt de uitkomst van het gesprek zelf vast in het ‘Paspoort voor Succes’ dat vervolgens de basis vormt voor de (gezamenlijke) intake op het mbo.

*Het Paspoort voor Succes is een samenvatting van het LOB-portfolio van de jongere.

Doel
Het voorkomen van voortijdige schooluitval door het versterken van de overstap (vo-mbo, vso/PrO-mbo, mbo-mbo, W&I-mbo) en het houden van een gezamenlijke intake. Deze maatregel richt zich - naast het doorontwikkelen van de intake - op (jaarlijks) ongeveer 500 jongeren in een kwetsbare positie die een gezamenlijke intake krijgen (zie de doelgroepen). De samenwerkende partijen krijgen hiervoor jaarlijks extra uren.

Doelgroepen
1. Doelgroep Overstap: Jongeren uit het vo, vso en pro die overstappen naar het mbo.

Paspoort voor Succes - Overstap mbo
Handreiking mentor/LOB docent
Schema proces/taken/rollen  Overstap

 

2. Doelgroep Instroom: Jongeren met een ondersteuningsbehoefte die niet rechtstreeks uit het onderwijs komen en 

  • zich zelf bij het mbo aanmelden;
  • zich bij de gemeente (W&I) melden;
  • in beeld zijn bij RMC (VSV of Oud-VSV).

Paspoort voor Succes - instroom mbo
Werkwijzer Intake sluitende aanpak en Paspoort voor succes

 

3. Doelgroep Arbeidsmarkt: Jongeren die vanuit Pro, Vso of Entree de overstap maken naar de arbeidsmarkt.

Paspoort voor Succes - Overstap naar Arbeidsmarkt
Handreiking mentor/stagebegeleider

 

Naam:  Jannette Klaver
Organisatie:  Gemeente Zwolle
Contact:  J.Klaver@zwolle.nl