Overstap en versterken intake

Door het versterken van de overstap (vo-mbo, vso/PrO-mbo, mbo-mbo, W&I-mbo) en het houden van een gezamenlijke intake, wordt uitval voorkomen.
In bepaalde situaties vindt een gezamenlijke intake plaats met jongere, ouders, gemeente en scho(o)l(en). Samen wordt bepaald waar de jongere binnen school/arbeid het meeste op zijn plek is. De intakeprocedure wordt doorontwikkeld waardoor het overstapdossier (Paspoort voor Succes*), ouderbetrokkenheid en betrokkenheid van de gemeente een stevige plek krijgt. Daarnaast wordt bekeken of Intergrip breder in te zetten is door de vo-mbo-overdracht te versterken met een digitaal overstapdossier en de overdrachtsmomenten te monitoren.

*Het Paspoort voor Succes is....

Paspoort voor Succes
Handreiking (voorbereiding) voor de mentor
Handreiking (gesprek) voor de mentor
Schema proces/taken/rollen  Overstap


Doel
Het voorkomen van voortijdige schooluitval door het versterken van de overstap (vo-mbo, vso/PrO-mbo, mbo-mbo, W&I-mbo) en het houden van een gezamenlijke intake. Deze maatregel richt zich - naast het doorontwikkelen van de intake - op (jaarlijks) ongeveer 500 jongeren in een kwetsbare positie die een gezamenlijke intake krijgen (zie de doelgroepen). De samenwerkende partijen krijgen hiervoor jaarlijks extra uren.


De doelgroepen
Doelgroep Overstap:
•Jongeren uit het vo, vso en pro die naar het mbo 2-4 gaan

Doelgroep gezamenlijke intake:
Jongeren met een ondersteuningsbehoefte...
•die naar de Entree-opleiding gaan.
•die vanuit Werk & Inkomen (W&I) in aanmerking komen voor instroom op het mbo.
•die zich niet rechtstreeks vanuit het onderwijs bij het mbo aanmelden en waarbij twijfel is over schoolbaarheid en leerbaarheid.

 

 

Naam: Jannette Klaver
Organisatie: Gemeente Zwolle
Contact: J.Klaver@zwolle.nl