Oud-VSV

Doel
Het terugleiden van jongeren die in voorgaande schooljaren zonder diploma uit zijn gevallen (oud-VSV’ers) is van groot belang voor gemeenten, onderwijs en werkgevers. Met name bij jongeren die geen werk, actuele schoolinschrijving en/of substantieel inkomen hebben, is maatschappelijke uitval een groot risico. Het in beeld brengen, bereiken en duurzaam terugleiden van deze jongeren naar een opleiding of werk is maatschappelijk van groot belang. Het gaat bij oud-VSV’ers altijd om jongeren in een kwetsbare positie.