Ondersteunen en versterken LOB | Werknemersvaardigheden

Afgelopen jaren is sterk in gezet op Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), hierin zijn goede resultaten bereikt. Deze aanpak is geborgd in reguliere processen en wordt niet gefinancierd vanuit het programma. Deze maatregel richt zich op vier onderdelen die LOB ondersteunen en versterken, waaronder het stimuleren van het verbeteren van het onderdeel 'werknemersvaardigheden' in het curriculum van vo, vso, PrO en mbo.

Doelen

  • Een beter onderbouwde en realistische keuze voor een vervolgopleiding om switchgedrag en uitval te voorkomen.
  • Het beter voorbereiden van studenten op de praktijk op de arbeidsmarkt zodat (leer)banen gevonden en behouden blijven. Doelgroepen van deze maatregel zijn vo, PrO/vso, Entree en mbo 2-4.

Naam: Lydia Pieters
Organisatie: Ambelt Zwolle, RWB
Contact: L.pieters@ambelt.nl