Ondersteunen en versterken LOB | Professionaliseren LOB

Afgelopen jaren is sterk in gezet op Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), hierin zijn goede resultaten bereikt. Deze aanpak is geborgd in reguliere processen en wordt niet gefinancierd vanuit het programma. Deze maatregel richt zich op vier onderdelen die LOB ondersteunen en versterken, waaronder het beschikbaar stellen van een coach/trainer voor ondersteunen en verder professionaliseren van LOB in het vo/vso/PrO.

Doelen

  • Een beter onderbouwde en realistische keuze voor een vervolgopleiding om switchgedrag en uitval te voorkomen.
  • Het beter voorbereiden van studenten op de praktijk op de arbeidsmarkt zodat (leer)banen gevonden en behouden blijven. Doelgroepen van deze maatregel zijn vo, PrO/vso, Entree en mbo (niveau 2-4).

Naam: Madeleine Hondtong
Organisatie: Landstede
Contact: mhondtong@landstede.nl