Ondersteunen en versterken LOB | Doorontwikkeling ‘Mentoring@work’

Deze maatregel richt zich op vier onderdelen die Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) ondersteunen en versterken, waaronder de doorontwikkeling van het voormalig convenantproject ‘Mentoring@work’.

‘Mentoring@work’ is aanvullende begeleiding op de werkvloer voor studenten die dat tijdens hun stage goed kunnen gebruiken. Het bijzondere is dat deze extra tijd en aandacht voor de stagiair in handen is van een vrijwilliger die speciaal voor dit doel door een werkgever wordt benaderd. Deze vrijwilligers, de ‘bedrijfsmaatjes’, zijn oud-werknemers of mensen uit de branche die op deze manier hun schat aan ervaring kunnen delen met de jongste generatie werknemers.

De opdracht is drieledig:

  • Het concept ‘Mentoring@work’ bij de bedrijven brengen en hen stimuleren een bedrijfsmaatje in te zetten.
  • Het bedrijf adviseren en ondersteunen bij het implementeren van Mentoring@work.
  • De bedrijfsmentoren van de verschillende BPV-bedrijven trainen en begeleiden.

Doel
Het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters, door:

  • Een grotere betrokkenheid van de beroepspraktijk bij de begeleiding van studenten, met name de jongeren in een kwetsbare positie.
  • De kans voor studenten te vergroten op het succesvol afronden van hun BPV (BeroepsPraktijkVorming) en daarmee op het behalen van hun diploma.

Naam: Eline Noort
Organisatie: Landstede
Contact: enoort@landstede.nl