Intergrip: vo/PrO/vso/mbo-mbo

Door het samenwerken op de overdrachtsmomenten in de schoolcarrière wordt uitval tegengegaan. Afgelopen jaren is ingezet op de overgang vo/vso-mbo (Intergrip en zomeracties). Deze overgang wordt inmiddels goed gemonitord en is opgenomen in reguliere processen. Het softwareprogramma Intergrip ondersteunt hierbij. In dit programma wordt deze inzet gecontinueerd en verbreed naar de andere overdrachtsmomenten onderwijs-onderwijs.

Doel
Jaarlijks worden via Intergrip 3.500 leerlingen gevolgd bij de overstap vo/vso-mbo. Aankomstpercentage was 94% (in schooljaar 2016-2017). Doelstelling is naar 98% plaatsing/start toe te groeien door verbeterde samenwerking vo/vso-mbo, digitale dossieroverdracht, vervroegen inschrijving/vervolgkeuze voor de zomer naar 100%.

Naam: Hans Veldink
Organisatie: OOZ
Contact: Ved@tsgzwolle.nl