Jongeren tot 18 jaar

Jij hebt net als ieder ander kind of jongere recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld. Daarnaast heb je ook een kwalificatieplicht (je moet een diploma halen). De rechten en plichten gelden voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen of lang verblijven.

In de Leerplichtwet staat dat jij:

  • Volledig leerplichtig bent vanaf het moment dat je 5 jaar wordt tot:
    - het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt, óf:
    - tot het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als jij hier korter over gedaan hebt.
  • Een kwalificatieplicht hebt tot je 18e verjaardag of tot het moment dat je een startkwalificatie hebt behaald. Zodra je 16 bent geworden kun je dus nog niet stoppen met school. Een startkwalificatie is een mbo-diploma (vanaf niveau 2), een havo- of vwo-diploma. Met een startkwalificatie heb je een grotere kans op een leuke baan.

De kwalificatieplicht geldt niet als jij:

  • In het voortgezet speciaal onderwijs het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding hebt gevolgd, of:
  • Een diploma of getuigschrift van de praktijkschool hebt.
  • Als jouw ouders/verzorgers verzoeken om je van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs arbeid/dagbesteding uit te schrijven voordat je 18 jaar bent.