* Nieuwe website! *

 

 

We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe regionale website leerplicht/RMC!

Voor jongeren, ouders, scholen en professionals zal de nieuwe website dé plek zijn om o.a. informatie op te halen (en te delen), antwoorden te krijgen op vragen en kan je vooraankondigingen van events zien.

Benieuwd? Hou deze pagina in de gaten om de ontwikkelingen te volgen!


 

Wat is VSV?

Een leerling spijbelt of verzuimt van school wanneer hij of zij wegblijft op momenten dat hij aanwezig moet zijn van school. Schoolverzuim is een belangrijke risicofactor voor voortijdig schoolverlaten.

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een mbo-diploma (vanaf niveau 2), een havo- of vwo-diploma. Heeft een jongere geen startkwalificatie, dan is de kans groter dat hij of zij geen aansluiting vindt op de arbeidsmarkt.

Daarom is het belangrijk om als school en ouders gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Omdat uit onderzoek en de praktijk blijkt dat verzuim en voortijdig schoolverlaten veel oorzaken heeft, vraag het ook om een veelzijdige aanpak.